Oferta współpracy


Profilem działalności Elboru jest projektowanie, wykonawstwo, serwis, nadzór i doradztwo techniczne w obszarze elektroenergetyki w pełnym zakresie, a w szczególności:

  • serwis i pełna obsługa systemów elektroenergetycznych obiektów technologicznych o bezprzerwowym zasilaniu w energię elektryczną, w tym obsługa głównych węzłów energetycznych, UPS i agregatów prądotwórczych,

  • serwis i pełna obsługa systemów elektroenergetycznych obiektów biurowych,

  • wykonywanie dokumentacji technicznej w pełnym zakresie branży elektroenergetycznej,

  • realizacje instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych i zewnętrznych w pełnym zakresie,

  • nadzór budowlany inwestorski przy pracach elektroenergetycznych,

  • wykonywanie pomiarów ochronnych instalacji elektroenergetycznych,

  • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych instalacji elektrycznych.


Zatrudniamy kadrę inżynieryjno-techniczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadającą wszelkie uprawnienia do wykonywania projektów, realizacji, pomiarów i serwisu instalacji elektroenergetycznych.

Pracownicy Elboru to wykwalifikowani elektrycy posiadający uprawnienia SEP w zakresie dozoru i wykonawstwa instalacji elektrycznych.

Specjalizujemy się w szczególności w projektowaniu, wykonaniu i serwisie instalacji elektroenergetycznych w obiektach technologicznych, funkcjonujących bezprzerwowo (24 godz. na dobę, przez cały rok), takich jak: stacje TV, obiekty sieci telefonii komórkowej itp.


Zapraszamy do współpracy!


Włodzimierz Krzysztof Borecki
mgr. inż. elektryk
upr. proj. St-3/81
upr. bud. Wa-701/92